ZLIEVARENSKÝ PRIEMYSEL

Zlievarenske modely, jadrovníky, negatívy, frézovanie umelého dreva.

1) UMELÉ DREVO

2) ODLIEVACIE POLYURETÁNOVÉ ŽIVICE

3) RÝCHLOTUHNUCÉ POLYURETÁNOVÉ ŽIVICE

4) FORMOVACIE GELCOATY

5) LAMINOVACIE EPOXIDOVÉ PASTY A ŽIVICE

6) OTERUVZDORNÉ ŽIVICE