SP MATRIX R100

Produkt SP
MATRIX
R100
SP
MATRIX
 R100
SP
MATRIX
R100
SP
MATRIX
R100
Miešací
 pomer
váhový
SP
MATRIX
H100
SP
MATRIX
H101
SP
MATRIX
H102
SP
MATRIX
H103
Miešací
 pomer
váhový
100:43
Viskozita
zmesi
(pri
23°C)
mPas
2500-3500
Doba
spracovania
(pri 23°C
 na 200g zmesi)min
15-25 30-40 70-85 220-240
Predĺženie
pri
pretrhnutí %
3-4 4-5 4-5 5-6
Tg-DSC (po dotvrdzovaní
 pri 50°C na dobu 6hod.)
60 60 60 55
Doba
gelovania
(pri 23°C
na 200g
zmesi)min
20-30 35-45 85-100 240-300
Minimálna
teplota spracovania
5°C 5°C 5°C 5°C
Doba
tuhnutia
pre tenký
film hod.
4 6 10 18
Odolnosť
voči vlhkosti
výborná
Miešací
pomer
objemový
100:50