AKO VYROBIŤ FORMU NA OBKLAD Z POLYURETÁNOVEJ GUMY

Často sa stretávame s otázkou ako správne postupovať pri výrobe foriem na betónové alebo sádrové obklady. Prinášame fotopostup výroby, jednej z výrobných možností (tu sme použili polyuretánovú gumu ELASTOSTAMP HD 25).

Občas dochádza k chybám v postupe alebo spracovaní materiálu, ale aj pri povrchovej prípravy. Výsledkom týchto chybných postupov môžu byť prilepené formy o vzor, formy plné vzduchových dutín alebo nesprávne vytvrdnutá guma.

Pri výrobe foriem či už z polyuretánu, silikónovej gumy treba dbať predovšetkým na dodržanie:

1) Správneho miešacieho pomeru, dôkladného premiešania komponentov, dôkladnom utesnenení šalovacieho rámu a správne ukotveného a zatesneného vzoru o pracovnú dosku, dôkladnom utesnení pórov resp. správnej separácii vzoru. Doba spracovania a tuhnutia je vždy daná na 23 °C. Pracovná teplota nemala by byť nižšia ako 18 °C.

2) Aplikovanie správnych chemikálií a aditív. Konzultovať s dodávateľom vhodnosť separátorov, plničov pórov a materiálov zvolených pre vzor. Aplikácia zvyšných aditív od iných dodávateľov, pre iné materiály môže mať za následok, že forma bude chybná, a Vaša práca a náklady na materiál budú stratené.