Zákazková výroba dekoračných a technických dielcov

Zákazková výroba dekoračných a technických dielcov, odliatkov, tvaroviek.
 
CENOVÚ PONUKU vypracujeme na základe náčrtu (fotografie, projektovej dokumentácie 3D údajov), príslušných rozmerov, počtu plánovaných odliatkov a druhu použitého materiálu