Synthene...vákum odlievacie živice  

                                 

  PR 403 PR 1503 PR 2000 PR 700
Balenie (kg) 6x(0,6+1)
2x(3+5)
6x(0,6+1)
2x(3+5)
4x(1+2x1)
5+2x5
6x(0,8+1)
2x(4+5)
Aspekt a farba ABS/PS mliečna ABS/PS mliečna ABS mliečna    ABS čierna
Mixpomer (váhový) polyol vs. izokyanát 60:100 60:100 50:100 80:100
Hustota  (g/cm3) 1,1 1,1 1,11 1,14
Viskozita  (mPas) 160 160 350 600
Doba spracovania pri 25°C (min) 5 15 6 7
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  60/20 240/45 _/45 _/45
HDT (°C) 75 75 113 130
Tvrdosť (ShoreA
/ShoreD)
74D 74D 80D 87D
Odliatok do hrúbky (mm) 10 10 n.e. n.e.
Modul
pružnosti
 (MPa)
1850 1850 2000 2300
Rázová húževnatosť (kJ/m2) 35 35 n.e. 60
Poznámka Jednoduché liatie aj
do studenej formy krátka doba tuhnutia
Jednoduché liatie aj
do studenej formy dlhá doba spracovania
Dobre imituje ABS, možnosť pigmentácie Výnimočne dobre imituje ABS, veľmi šetrný k silikónu a vysoká tepelná odolnosť

 

  PRA 730 PR 751 PRA 794 PR 891
Balenie (kg) 6x
(1+0,72)
2x(5+3,6)
6x
(0,6+1)
2x(3+5)
6x
(0,8+1)
2x(4+5)
4x
(0,68+2x1)
(5,1+3x5)
Aspekt a farba ABS/ tmavá šedá ABS/PEEK  /čierna ABS/ čierna HDPE
/PP/kapuč.
Mixpomer (váhový)
polyol vs. izokyanát
72:100 60:100 80:100 34:100
Hustota
 (g/cm3)
1,2 1,15 1,16 1,15
Viskozita  (mPas) 2500 950 1000 1200
Doba spracovania
pri 25°C (min)
8 8 8 12
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  _/50 _/50 _/45 _/60
HDT (°C) 130 150 130 90
Tvrdosť (ShoreA
/ShoreD)
81D 87D 80D 68D
Odliatok do hrúbky (mm) n.e. n.e. 20 n.e.
Modul pružnosti (MPa) 2100 2000 1500 480
Rázová húževnatosť (kJ/m2) 16 50 20 nezlom.
Poznámka Certifikovaný FAR 25 a vyhovuje RoHs  Veľmi tuhý a odolný voči deformácii, vysoká tepelná odolnosť Samozhá-šavý 5V v súlade UL94, bez obsahu halogénov a vyhovuje RoHs  Veľmi odolný voči abrazii
a extrémna
odolnosť voči rázom, pigmentova-telný vhodný ako záves
  PR
2900 HM
PRC
1708
PRC
1700
Balenie
(kg)
4x
(1+2x1)
5+2x5
6x
(0,6+1)
2x(3+5)
6x
(0,6+1)
2x(3+5)
Aspekt
a farba
PA/PC
močová
ABS/PC
/PMMA
číra UV
 stabilná
ABS/PC
/PMMA
číra UV
 stabilná
Mixpom. (váhový) polyol
vs. izokyan.
50:100 60:100 60:100
Hustota
(g/cm3)
1,17 1,1 1,1
Viskozita  (mPas) 400 500 500
Doba spraco-vania pri 25°C
(min)
7 8 17
Doba tuhnutia
pri 25/70 °C (min) 
_/45 _/45 _/120
HDT (°C) 92 105 105
Tvrdosť (ShoreA
/ShoreD)
86D 87D 87D
Odliatok
do hrúbky (mm)
n.e. 5 10
Modul
pružnosti
(MPa)
2900 2200 2200
Rázová húžev-natosť (kJ/m2) 70 90 90
Poznámka Veľmi tuhý
 a pevný,
dobre pigmento-vatelný, silný konkurent sklom plnených polymérov
Všade kde maximálna priezračnosť
je kľúčom k úspechu,
vyská UV stabilita,
samozhášavý UL94HB, pigmento-vatelný, do hr. 5mm
Všade kde maximálna priezračnosť
je kľúčom
k úspechu,
vyská UV stabilita, samoz-hášavý UL94HB, pigmento-vatelný, do hr. 10mm
  Cristal
3000
Cristal 
5000
Balenie
(kg)
6x
(0,6+1)
2x(3+5)
6x
(0,8+1)
2x(4+5)
Aspekt
a farba
PC
/PMMA
číra UV
 stabilná
PC
/PMMA
číra UV
 stabilná
Mixpom. (váhový) polyol
vs. izokyan.
60:100 80:100
Hustota
(g/cm3)
1,1 1,08
Viskozita  (mPas) 600 300
Doba spraco-vania pri 25°C
(min)
30 50
Doba tuhnutia
pri 25/70 °C (min) 
_/180 _/240
HDT (°C) 105 70
Tvrdosť (ShoreA
/ShoreD)
85D 82D
Odliatok
do hrúbky (mm)
50 100
Modul
pružnosti
(MPa)
n.e. n.e.
Rázová húžev-natosť (kJ/m2) n.e. n.e.
Poznámka Všade kde maximálna priezračnosť
je kľúčom
k úspechu,
vyská UV stabilita, samoz-hášavý UL94HB, pigmento-vatelný, do hr. 50mm
Všade kde maximálna priezrač-
nosť
je kľúčom
k úspechu,
vyská UV stabilita, samo-zhášavý UL94HB, pigmento-vatelný, do hr. 100mm
 

 

 

  PRC 120 PRC 135 PRC 150
Balenie (kg) 6x(1+1)
2x(5+5)
6x(1+1)
2x(5+5)
6x(1+1)
2x(5+5)
Aspekt a farba ABS/PC/PMMA
číra UV stabilná
ABS/PC/PMMA
číra UV stabilná
ABS/PC/PMMA
číra UV stabilná 
Mixpomer (váhový) polyol vs. izokyanát 100:100 100:100 100:100
Hustota  (g/cm3) 1,04 1,05 1,06
Viskozita  (mPas) 535 400 300
Doba spracovania pri 25°C (min) 20 20 20
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  24/2 24/2 24/2
Operačná teplota (°C) -40/+80 -40/+80 -40/+80
Tvrdosť (ShoreA/ShoreD) 25D 35D 50D
Odliatok do hrúbky (mm) n.e. n.e. n.e.
Predĺženie pri pretrnutí (%) 170 225 145
Odolnosť voči pretrhnutiu (kN/m-1) 10 16 10
Poznámka Flexibilný, LED osvetlenia, vysoká UV stabilita Flexibilný, LED osvetlenia, vysoká UV stabilita Flexibilný, LED osvetlenia, vysoká UV stabilita
  EHP 65 AF EHP 85 A
Balenie (kg) 2x(5+5)
20+20
2x(1,6+5)
6,4+20
Aspekt a farba guma
svetlo šedá
guma
opálová
Mixpomer (váhový) polyol vs. izokyanát 100:100 32:100
Hustota  (g/cm3) 1,13 1,05
Viskozita  (mPas) 2500 3000
Doba spracovania pri 25°C (min) 60 24
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  24/6 24/2
Operačná teplota (°C) -40/+80 -40/+90
Tvrdosť (ShoreA/ShoreD) 65A 85A
Odliatok do hrúbky (mm) 60-80 80
Predĺženie pri pretrnutí (%) 1000 900
Odolnosť voči pretrhnutiu (kN/m-1) 30 54
Poznámka Vysoko odolný plnený elastomér vhodný aj na výrobu väčších foriem Vysoko odolný neplnený elastomér vhodný aj na výrobu menších foriem
  EHP 80 A EHP 40 A EHP 40-80 A
Balenie (kg) 3x1+3x5 2x(5+5) 1x1+5x1+2x5
Aspekt a farba guma/HDPE
opálová
guma/HDPE
opálová
guma/HDPE
opálová
Mixpomer (váhový) polyol vs. izokyanát 25:100 100:100 25:100:100
Hustota  (g/cm3) 1,05 1,05 1,05
Viskozita  (mPas) 4500 2200 2200-4500
Doba spracovania pri 25°C (min) 65 64 60-65
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  16/2 24/3 16/2-24/3
Operačná teplota (°C) -40/+90 -40/+90 -40/+90
Tvrdosť (ShoreA/ShoreD) 80A/28-30D 40A 40-80A
Odliatok do hrúbky (mm) 50-100 50 100
Predĺženie pri pretrnutí (%) 800 1300 800-1300
Odolnosť voči pretrhnutiu (kN/m-1) 60 15 15-60
Poznámka Špeciálny 4 komponentný elastomér s veľkou variabilitou tvrdosti. Vhodný na výrobu technických dielcov a foriem. Nastavíte si tvrdosť podľa potreby od 40ShoreA až do 55ShoreD
  EHP 30-55D EHP 55 D DIFFUSING additive
Balenie (kg) 5x1+5+5 6x1+2x5 0,5
Aspekt a farba guma/HDPE
opálová
guma/HDPE
opálová
biela
Mixpomer (váhový) polyol vs. izokyanát 100:100:100 70:100 via tech. listina
Hustota  (g/cm3) 1,06 1,06 2,3
Viskozita  (mPas) 1600-2800 1600 hustá pasta
Doba spracovania pri 25°C (min) 29-65 17 n.e.
Doba tuhnutia pri 25/70°C (min)  16/2 16/2 n.e.
Operačná teplota (°C) -40/+90 -40/+90 n.e.
Tvrdosť (ShoreA/ShoreD) 30-55D 55D n.e.
Odliatok do hrúbky (mm) 20-50 20 n.e.
Predĺženie pri pretrnutí (%) 120-800 120 n.e.
Odolnosť voči pretrhnutiu (kN/m-1) 42-60 50 n.e.
Poznámka Špeciálny 4 komponentný elastomér s veľkou variabilitou tvrdosti. Vhodný na výrobu technických dielcov a foriem. Nastavíte si tvrdosť podľa potreby od 40ShoreA až do 55ShoreD Novinka. Svetlovodivé aditívum do čírych živíc