SP MATRIX R200

Produkt SP MATRIX
 R200
SP MATRIX R200 SP MATRIX R200
  SP MATRIX
H200
SP MATRIX H201 SP MATRIX H202
Miešací pomer váhový 100:32
Miešací pomer objemový 100:38
Viskozita zmesi (pri 25°C)mPas 280-300
Hustota zmesi g/cm3 1,08-1,10
Doba spracovania (pri 23°C na 1000g zmesi)min 40-60 100-120 160-180
Minimálna teplota spracovania °C 5
Pevnosť v ťahu MPa   71,9 69,7
Modul pružnosti v ťahu GPa 3,36 3,35
Pevnosť v ohybe MPa 129 125
Modul pružnosti v ohybe GPa 3,1 3,42
Predĺženie pri pretrhnutí % 3,5 3,9
Absorbcia vody (na dobu 168h) mg  29,5 31,4
Tg (po dotvrdzovaní pri 70°C na dobu 6h 84 80
HDT (po dotvrdzovaní pri 80°C na dobu 7h 76 73
Maximálna exotermia ( na zmes 1000g) °C 160 160