Polyadičné RTV2 silikóny

Využitie SP ICON polyadičných silikónov

Betonársky
priemysel
SP ICON A22
SP ICON A24

 
 Na výrobu zvliekaciích foriem, výroba sôch, všade, kde treba odformovať veľmi členité prvky s hlbokými negatívmi.
SP ICON A28
SP ICON A30
SP ICON A33

SP ICON A33 Transparent 
Na výrobu obkladov a dielov s miernymi negatívmi /imitácia skaly, dreviny, prírodného kameňa atď./

 

 

SP ICON 45 

SP ICON 50 

Výroba balustrád,stĺpov, pilierov, vložiek do betonárskych kovových foriem, debnení.
Odlievanie kovu SP ICON A13  Výroba cínových a olovených figurín, relikvií. Rotačné, alebo gravitačné odlievanie.
SP ICON 50
Štukatérstvo a sochárstvo

SP ICON A12 

SP ICON A13

Výroba sádrových štúk, roziet, líšt, rohových dielov. Výroba stolových relikvií, sakrálnych relikvií, a iných sádrových a živicových dekorácii.Výroba zvliekacích foriem na reprodukciu umeleckých dielov.
 SP ICON A22,
 
Sviečky a voskové figuriny, 

SP ICON A12

SP ICON A13

Výroba sviečok a dekoračnych figurín z parafinu alebo včelieho vosku. Formy vykazujú vynikajúcu tepelnú odolnosť s kvalitným povrchom aj po rokoch použitia.
SP ICON A22
 
Výroba šperkov a technických dielov  SP ICON A33 Metóda "stratený vosk". Produkty majú výnimočne nízke povrchové napätie, čo napomáha doliatie voskových detailov bez bublín. Vynikajúca tepelná odolnosť s kvalitným povrchom aj po rokoch použitia.
 SP ICON 45
SP ICON 50
Výroba mydla a  potravinárskych dekorácii

SP ICON A13

SP ICON A22 Food

Výroba dekoračných mydiel a mydlových figurín. Vhodnosť výroby dekorácii s cukrárskej modelovacej hmoty /čokolády, marcipánu atď./
SP ICON A32 Food
SP ICON 45
Keramia a porcelán SP ICON A22 Výroba sadrových foriem alebo poróznych živicových foriem určených pre sanitárnu keramiku, porcelán a úžitkovú a umeleckú keramiku.
SP ICON A30
SP ICON 45, SP ICON 50
Modelárstvo a Rapid Protototypig

SP ICON A12

SP ICON A13

 
 SP ICON A22,
SP ICON A45 Protoform,