SP MATRIX laminačné živice

 

RUČNÉ LAMINOVANIE (miešací pomer 100:43 +/- 2 váhových na úpravu reaktivity)
 SP MATRIX R100 živica 

SP MATRIX H100 vytvrdzovadlo (15-20min pri 20°C na 200g mix) Tg 75°C DSC

SP MATRIX H101 vytvrdzovadlo (30-40min pri 20°C na 200g mix) Tg 70°C DSC

SP MATRIX H102 vytvrdzovadlo (70-85min pri 20°C na 200g mix) Tg 70°C DSC

SP MATRIX H103 vytvrdzovadlo (200-240min pri 20°C na 200g mix) Tg 70°C DSC

Vytvrdzovadlá sú navzájom premiešatelné, takže optimalizácia doby spracovania k výrobnému procesu je možná.

 

INFÚZNE LAMINOVANIE( miešací pomer 100:32 +/- 2 váhových na úpravu reaktivity) Germanischer Lloyds certifikát
SP MATRIX R200 živica

SP MATRIX H200 vytvrdzovadlo (50min pri 20°C na 200g mix) Tg 100°C DSC

SP MATRIX H201vytvrdzovadlo (120min pri 20°C na 200g mix) Tg 100°C DSC

SP MATRIX H202 vytvrdzovadlo (180min pri 20°C na 200g mix) Tg 100°C DSC