Kontakty:

Smith&partner s.r.o.,
Sídlo: Lehárova 4, 945 01 Komárno
Prevádzka: Ižianska cesta 4124, 945 01 Komárno
Tel.:                     e-mail:
+421 905 947 365    zborosova@smith-polymers.com
+421 948 103 353    pkovac@smith-polymers.com
+421 948 230 753    obchod@smith-polymers.com
+421 948 476 809    sales@smith-polymers.com
 
 

Kontaktujte nás