Aplikácia extrudačnej pasty

 
 

STROJE NA APLIKÁCIU EPOXIDOVEJ EXTRUDAČNEJ PASTY. Ak by ste potrebovali servis nánosu pasty externe, na základe dohody zabezpečíme nános pasty vyškoleným personálom, 

 

NÁNOS SEKCIE:
 
 

PRÍKLADY VYUŽITIA V PRAXI