PRÍPRAVKY NA OŠETRENIE BETÓNOVÝCH POVRCHOV

PRODUKT

Použitie

SP GPUR MC 10/120

Tekutá jednozložková UV stabilná polyuretánová náterová/impregnačná hmota ktorá vytvrdzuje prostredníctvom vlhkosti ovzdušia pri izbovej teplote. Produkt je určený na penetráciu a povrchovú úpravu kamenných a cementových povrchov za účelom zvýšenia odolnosti voči UV radiácií a voči iným poveternostným podmienkam.

SP GMATT

Aditívum k produktu GPUR MC 10/120 na dosiahnutie matného povrchu. Dávkovanie 1-5%

SP GPUR WT

Lacnejšia alternatíva k produktu GPUR MC 10/120 na vodnej báze. UV stabilný penetračný náter, polomatný—mliečny. Vhodnejší pre použitie v interiéri.

SP CAT WT

Urýchľovač k produktu GPUR MC 10/120  - dávkovanie 1-5%

SP iMPREG

Penetračná tekutina na báze kremičitanov lítia vo vodnom roztoku. Je určená na betónové povrchy, steny, podlahy. Zabraňuje droleniu a výkvetom betónu.